Rekisteriseloste


Luottotietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Wired-Bit Oy 
PL 263
33101 Tampere
asiakaspalvelu@wired.fi

Rekisterin nimi

Wired-Bit Oy:n luottoasiakasrekisteri

Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Wired-Bit Oy:n ja sen asiakkaiden väliseen asiakassuhteen hoitamiseen, lainapäätösten tekemiseen ja asiakkaiden tunnistamiseen. Rekisteritietoja voidaan käyttää Wired-Bit Oy:n ja asiakkaan väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot luotonhakijoista ja luottoasiakkaista.
1. Etunimet ja sukunimi
2. Henkilötunnus
3. Sukupuoli
4. Osoitetiedot
5. Matkapuhelinnumero
6. Sähköpostiosoite
7. Pankkiyhteys
8. Muut asiakkaan antamat tiedot

Sopimustiedot

1. Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä
2. Tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä
3. Tiedot asiakkaalle lähetetyistä ilmoituksista
4. Puhelinnumero tai IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä palveluun.
5. Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään sekä luottotietorekisteristä, valtakunnallisesta numerotietokannasta ja väestötietojärjestelmästä.

Tietojen luovutus ja rekisterin suojaus

Wired-Bit Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Wired-Bit Oy:n henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Asiakkaan tiedot poistuvat rekisteristä, kun niiden käsitteleminen ei ole enää tarpeellista.